Sökning: "co-researcher"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet co-researcher.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Eva Saether; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; multicultural; Music education; intercultural; orality; jali; the Gambia; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Teacher education; didaktik; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cafeterian i Malmö Musikhögskola förvandlas två gånger om året till de passionerades mötesplats: När terminens ”Gambiastudenter” återvänder efter sina tre veckors fältarbete och skola med palmer som klassrumsväggar, möts de av veteranerna, de som redan varit där och som förstår att tolka entusiasmen. Det handlar inte om den vitalitet som alstrats av solen, färgerna och äventyret. LÄS MER

 3. 3. An Inquiry into the Re-Creative Workings of the Unheimliche in Interior Architecture

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karel Deckers; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; unheimliche; transitory; manifold experience; interior architecture; re-creative;

  Sammanfattning : Often left unspecified in architectural discourse, the unheimliche (or the uncanny) emerges as a puzzling concept that operates in various disciplines throughout history and geography. The unheimliche concept continuously moves between disciplines, minds, periods and places. LÄS MER