Sökning: "co-researcher"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet co-researcher.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA)

  Författare :Niklas Gustafson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPA)

  Författare :Niklas Gustafson; Sven Persson; Karin Rönnerman; Lars Holmstrand; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : In the past two decades the Swedish compulsory school for students aged 7 to 16 has undergone major processes of reform and change. On a structural level these have ushered in a new era with a fundamentally changed assignment for the schools and its teachers. LÄS MER

 3. 3. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Eva Saether; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; multicultural; Music education; intercultural; orality; jali; the Gambia; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Teacher education; didaktik; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine attitudes to teaching and learning among jalis in the Gambia. Although this is the main focus, the horizon of which the study is carried out, analysed and discussed, is the development of music teacher education in Sweden during the last three decades, and of which I have been a participant. LÄS MER

 4. 4. “Doing things together” Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER

 5. 5. An Inquiry into the Re-Creative Workings of the Unheimliche in Interior Architecture

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karel Deckers; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; unheimliche; transitory; manifold experience; interior architecture; re-creative;

  Sammanfattning : Often left unspecified in architectural discourse, the unheimliche (or the uncanny) emerges as a puzzling concept that operates in various disciplines throughout history and geography. The unheimliche concept continuously moves between disciplines, minds, periods and places. LÄS MER