Sökning: "skola"

Visar resultat 1 - 5 av 275 avhandlingar innehållade ordet skola.

 1. 1. What Role of God and National Curriculum in School life? : A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Författare :Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative; islamisk skola; muslim; muslimsk skola; grundskola; jämförande studie; internationell pedagogik; friskola; fristående skola; skolledare; interkulturell; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : What Role of God and National Curriculumin School life?A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England andSwedenThe purpose of this study is to gain a better understanding of principles andethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden andtwo in England.The specific objectives of the study are: to examine educational policies withregard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England;to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden withtwo such schools in England; and in these four schools to describe and examinethe manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encountersbetween the values found in the national curriculum of Sweden andEngland respectively and the principles and ethics embodied in their privatephilosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachersand other staff on school leadership and any educational, ideological or personalrole model they emulate; to describe and examine the expectations and views ofparents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the viewsof the pupils regarding their schools and the norms and values in school and;finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Swedento MP schools. LÄS MER

 2. 2. Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 3. 3. Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrika Norburg; Bengt Sandin; Roddy Nilsson; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; class; criminality; criminal care; delinquency; discipline; masculinity normality; philanthropy; school; training school; visibility and youths; Barn; brottslighet; disciplinering; filantropi; fångvård; klass; maskulinitet; normalitet; skola; synliggörande; ungdomar; uppfostringsanstalt och vanart;

  Sammanfattning : År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. LÄS MER

 4. 4. Maktutövningens interna dynamik : Samspel och motsättningar i skola och lönearbete

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anders Persson; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; educational sciences; makt; makt och motstånd; maktutövning; skola; skoplikt; utbildning; pedagogiska praktiker; lönearbetsberoende; reformism; sociologi; utbildningsvetenskap; skolforskning; maktteori; djupfostran; rättfärdigande; ytfostran; lönearbete; beroende; tvång; obligatorisk skola;

  Sammanfattning : The aim of this work is to investigate the internal dynamics of power-exercising in compulsory school and wage labor. The exercise of power is structured by four interrelated power-practices: maintenance, that is the practice which produce and reproduce a power relation through, among other things, the enrolment of subordinates; acculturation, the alteration-of-man power that is exercised inside the power relation; relegation, the power resulting in the removal of subordinates out of the power relation; and justification, the construction of representations which aim at presenting power relations as reasonable and justified. LÄS MER

 5. 5. Rätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-1950

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Thom Axelsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skola; begåvning; kategorisering; intelligensmätningar; differentiering; professionella;

  Sammanfattning : .... LÄS MER