Sökning: "teacher-researcher"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet teacher-researcher.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Birgitta Berne; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SSIs; biotechnology; ethical reasoning; scaffolding; teacher-researcher; social contructivism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to increased understanding of students’ learning from discussing different socio-scientific issues in connection to biotechnology. In the international literature there is a call for ethical issues to be incorporated within school science education. LÄS MER

 3. 3. Making a difference Exploring the teaching and learning of the English progressive aspect among Swedish 6th grade students

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Clare Lindström; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generate knowledge about what 6th grade students (12-13 years old) need to discern in order to be able to use the English progressive aspect (PROG) in a syntactically and semantically accurate way. This object of learning is not only complex, but it is unmarked grammatically in Swedish, which poses considerable difficulties for English language learners. LÄS MER

 4. 4. Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

  Detta är en avhandling från Institutionen för matematik, Luleå tekniska universitet

  Författare :Per-Eskil Persson; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; action research; Social sciences - Education; aktionsforskning; Socialvetenskap - Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS Algebra; geometry and mathematical analysis Algebra and geometry; MATEMATIK Algebra; geometri och analys Algebra och geometri; Humanities Social Sciences; algebra; calculator; function; longitudinal; mathematics education; representation; upper secondary; technology;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att skapa insikter om algebrakunskaper och villkor för algebralärande hos gymnasieelever. Ett andra syfte är att med utgångspunkt i resultaten föreslå vägar till en förbättrad algebraundervisning inom det svenska skolsystemet. LÄS MER

 5. 5. Perceptions of mathematics in preschool: "-Now we have a way of talking about the mathematics that we can work with"

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The overarching question for this thesis is what is preschool mathematics? This question is examined using different points of views or different perspectives such as the children’s, the preschool teachers and the researchers. The foundation for this thesis is seven articles, two single author articles and five co-authored articles. LÄS MER