Sökning: "teacher-researcher"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet teacher-researcher.

 1. 1. Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik

  Författare :Birgitta Berne; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SSIs; biotechnology; ethical reasoning; scaffolding; teacher-researcher; social contructivism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to increased understanding of students’ learning from discussing different socio-scientific issues in connection to biotechnology. In the international literature there is a call for ethical issues to be incorporated within school science education. LÄS MER

 2. 2. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 3. 3. Making a difference Exploring the teaching and learning of the English progressive aspect among Swedish 6th grade students

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Clare Lindström; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generate knowledge about what 6th grade students (12-13 years old) need to discern in order to be able to use the English progressive aspect (PROG) in a syntactically and semantically accurate way. This object of learning is not only complex, but it is unmarked grammatically in Swedish, which poses considerable difficulties for English language learners. LÄS MER

 4. 4. Med inferenskunnande i fokus En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Cecilia Rosenbaum; Högskolan i Jönköping.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inferential reading; reading comprehension; character traits; Variation Theory; Learning study; middle school;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about what students in years 4 and 5 (9-12 years old) need to discern in order to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text, and how this ability can be developed. The method chosen to answer the research questions is Learning Study, an iterative classroom-based approach. LÄS MER

 5. 5. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Jenny Fred; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER