Sökning: "Bengt Sandin"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Bengt Sandin.

 1. 1. A Study of Grain Drift in C Stars : Theoretical Modeling of Dust-Driven Winds in Carbon-Rich Pulsating Giant Stars

  Författare :Christer Sandin; Susanne Höfner; Bengt Gustafsson; Lee Anne Willson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; hydrodynamics; radiative transfer; instabilities; dust formation; stars: AGB and post-AGB; stars: mass-loss; stars: variables: general; Astronomi; Astronomy and astrophysics; Astronomi och astrofysik; Theoretical Astrophysics; teoretisk astrofysik;

  Sammanfattning : A major fraction of stars will pass through a short period of dramatic events in their final evolutionary stage. Low- to intermediate-mass stars, studied here, are stripped of their outer parts in a slow massive wind. This mass loss reshapes both the star and the surrounding medium. LÄS MER

 2. 2. Rätt elev i rätt klass : Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Children; Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 3. 3. Det välnärda barnet : Föreställningar och politik i skolmåltidens historia

  Författare :Eva Gullberg; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of School Meals; History of Childhood; Visions on Childhood; Welfare State; Food Politics; Notions on Food and Eating; Public Health; Skolmåltider; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sweden is nearly unique in providing and publicly funding meals for all schoolchildren. The current debate shows that the policy of providing school meals is universally accepted. LÄS MER

 4. 4. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 5. 5. Göra pappa med barn : Den svenska pappapolitiken 1960-1995

  Författare :Roger Klinth; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; parenthood; masculinity; history of fatherhood; family politics; equal status politics; Pappaledighet; Sverige; föräldraledighet; familjepolitik; faderskap; jämställdhet; fäder; politik; män; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Parenthood; Masculinity; History of fatherhood; Family politics; Equal status politics; Föräldraledighet; Familjepolitik; Faderskap; Jämställdhet; Fäder; Politik; Män;

  Sammanfattning : This study gives a historical perspective on the Swedish parental leave and the political vision of equal parenthood. The aim is to point out thespecific conditions for male citizenship. LÄS MER