Sökning: "philanthropy"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet philanthropy.

 1. 1. Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Birgitta Plymoth; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poor relief; philanthropy; gender; middle class; family norms; female workers; working mothers; social policy; factory town; Norrköping; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines how the middle class in the factory town Norrköping dealt with the poverty of the working class through the public Poor Relief Board, philanthropy and the Association of Factory Owners, 1872–1914. This issue was known as “the social question” both nationally and internationally. LÄS MER

 2. 2. Från arbete till hobby : En studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ole Olsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; child care; child labour; child saving; education; philanthropy; social welfare; welfare state; profession; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The overall objective of this study is to examine why the arbetsstuga unlike other philanthropic projects, did not survive the introduction and establishment of the Swedish welfare state. The aim formulated for arbetsstugor by their initiators was to provide meaningful after-school activities for the poorest children between seven and fourteen years of age who attended public elementary schools. LÄS MER

 3. 3. The Absent Entrepreneur Exploring the Role of the Entrepreneur in Economics

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Arvid Malm; KTH.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; education; income distribution; philanthropy; economics; Nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : Economics as an academic discipline has often found it difficult to formally model the Entrepreneur. As Baumol (1968) noted, “The theoretical firm is entrepreneurless—the prince of Denmark has been expunged from the discussion of Hamlet. LÄS MER

 4. 4. Filantropi under konstruktion En undersökning av Sällskapet DBW:s samhällsengagemang 1814–1876

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Karlsson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; voluntary associations; philanthropy; the 19th century; the society De Badande Wännerna the DBW ; Visby; affinity groups; the incentives of charitable activities; schools for poor children; savings banks; benefit institutions poor houses ; botanical gardens; pavilions; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The 19th century was a time when a large number of voluntary associations were being formed both in Sweden and in Europe as a whole. Their ambition was to engage in health care and poor relief issues as well as in the educational system. LÄS MER

 5. 5. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Detta är en avhandling från Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden

  Författare :Sif Bokholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Sociologi; Sociology; women s movement; women s emancipation; political feminism; socio-politics; Biography; philanthropy; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa det kvinnliga initiativet i den samhällsutveckling som accelererade kring slutet av 1800-talet och så småningom kom att leda fram till det moderna, demokratiska s k välfärdssamhället. Metoden är att i en livsverksbiografi lyfta fram en av tidens aktörer, nämligen professorskan Agda Montelius. LÄS MER