Sökning: "klass"

Visar resultat 1 - 5 av 246 avhandlingar innehållade ordet klass.

 1. 1. Battery Health Estimation in Electric Vehicles

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Verena Klass; Göran Lindbergh; Mårten Behm; Anna Stefanopoulou; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lithium-ion battery; state-of-health; electric vehicle; support vector machine; resistance; capacity; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : For the broad commercial success of electric vehicles (EVs), it is essential to deeply understand how batteries behave in this challenging application. This thesis has therefore been focused on studying automotive lithium-ion batteries in respect of their performance under EV operation. LÄS MER

 2. 2. I en klass för sig : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

  Detta är en avhandling från Ordfront förlag

  Författare :Fanny Ambjörnsson; Mark Graham; Britta Lundgren; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female socialization; girls; gender studies; sexuality; heteronormativity; class; normality; fieldwork; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Samhällsvetenskaplig forskning har på senare år börjat uppmärksamma unga kvinnor, som tidigare fört en undanskymd tillvaro i skuggan av de unga männen. Syftet med denna avhandling är att, delvis i linje med denna forskning, undersöka hur tjejer i en svensk gymnasieskola skapar genus. LÄS MER

 3. 3. Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Om ungdomar, kön, klass och etnicitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Maria Andersson Vogel; Marie Sallnäs; Carolina Överlien; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; anti-social behaviour; secure unit care; leaving care; aftercare; gender; class; ethnicity; ungdomar; normbrytande beteende; särskilda ungdomshem; eftervård; vårdkedjor; kön; klass; etnicitet; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. LÄS MER

 4. 4. Kraftkarlar och knockouts Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Emma Pihl Skoog; Johnny Wijk; Eva Blomberg; Ulrika Holgersson; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; power sports; boxing; weightlifting; bodybuilding; class; body; manual work; workerism; masculinity; kraftsporter; boxning; tyngdlyftning; bodybuilding; klass; kropp; kroppsarbete; arbetarism; maskulinitet; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis analyses representations of body and class, and their wider ideological meaning, in Swedish power sports from 1920 to 1960. Boxing and weightlifting – sports dominated by manual workers – are chosen as study objects. The sources used are magazines connected to the power sports, and autobiographies by four prominent athletes. LÄS MER

 5. 5. Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thom Axelsson; Bengt Sandin; Anne-Li Lindgren; Ingemar Nilsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER