Sökning: "communities of practice"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden communities of practice.

 1. 1. Communities of Distance Education

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; distance education; educational technology; learning-centre; online community; computer-mediated communication; communities of practice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Communities in the Digital Age Towards a Theoretical Model of Communities of Practice and Information Technology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Lippert; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Technology; Communities of Practice; Knowledge Management; Organizational Learning; Structuration Theory; Intranet; Legal Advice; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The global change towards a knowledge economy forces organizations to seek new and better ways to manage knowledge work and learning. Organizations have recognized that dfferent information technologies can play an important role in their quest to make the desired changes take place. LÄS MER

 3. 3. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Vocational skills formation in communities of practice : Experiences from primary school and the informal economy in Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Institute of Education Press (HLS Förlag)

  Författare :Gunilla Höjlund; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: vocational skills formation; vocationalization; apprenticeship; communities of practice; “legitimate; peripheral participation”; ethnographic approach; primary schooling; informal economy; task; Stadi za Kazi Vocational Skill ; education for self-reliance; boundary objects; artisan; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the relationship between school and working life in Tanzania; what goes on inside school in relation to what goes on outside. The focus is on vocational skills formation by which is understood the process whereby individuals develop skills necessary for everyday life and gainful employment. LÄS MER

 5. 5. Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Institute of Education Press (HLS Förlag)

  Författare :Susanne Meckbach; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elite football; coaches; learning; education; practice; team; communities of practice;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to a deeper understanding of what it means to learn to become, be and develop as a coach in Swedish male professional football. The theoretical framework is inspired by sociocultural perspectives on learning and the theory of situated learning, particularly Lave and Wengers’ (2005) concept legitimate peripheral participation and parts of Wenger’s (1998) concept communities of practice. LÄS MER