Sökning: "maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet maskulinitet.

 1. 1. Maskulinitet : representation, ideologi, retorik

  Författare :Bo Nilsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Författare :Eva Silvén; Birgitta Svensson; Lars-Eric Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 3. 3. Steel as the Answer? : Viking Bodies, Power, and Masculinity in Anglophone Fantasy Literature 2006–2016

  Författare :Anna Bark Persson; Ulla Manns; Ann-Sofie Lönngren; Maria Lindgren Leavenworth; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vikings; the North; the Nordics; masculinity; fantasy literature; queer reading; temporality; postfeminism; embodiment; vikingar; Norden; maskulinitet; fantasylitteratur; queer läsning; temporalitet; postfeminism; kroppslighet; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; genusvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the motif of the popular Viking in contemporary Anglophone fantasy literature, with a focus on masculinity, power, embodiment,and sexuality. The study draws on queer-theoretical perspectives on masculinity and the method of queer reading, and approaches the Viking as at once bound up with the legitimization of normative and hegemonic forms of masculinity and open to (queer) negotiations and possibilities beyond normative male masculinities. LÄS MER

 4. 4. Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring

  Författare :Charlotte Hagström; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; childbirth; masculinity; fatherhood; parenthood; pappaledighet; barn; förlossning; maskulinitet; faderskap; föräldraskap; children; parental leave;

  Sammanfattning : The theme of this dissertation is the way in which the process of becoming a father is experienced, constituted, and constructed in Sweden in the 1990's. From the perspective of cultural analysis, I seek to discuss what men who become fathers today see as important in the constitution of themselves as parents and what is important in the eyes of other people; what occasions and actiona are significant, what procedures one can or should gp through, and how they are perceived; and how these men differ from fathers in previous generations and how they view this. LÄS MER

 5. 5. Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet

  Författare :Karin Kullberg; Jan Petersson; Eva Fasth; Staffan Höjer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socionomyrket; professionalisering; nisch; arbete; karriär; minoritet; kön genus; maskulinitet; jämställdhet; socialarbetare; token; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om män i minoritet i ett kvinnoyrke, närmare bestämt socionomyrket. Rapporten bygger på enkäter ställda till män examinerade från socionomutbildningen i Lund under två perioder, början av 1980-talet och 1990-talet, samt intervjuer med män från sistnämnda grupp. LÄS MER