Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Förutsättningar blir till erbjudanden : belyst genom utformning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt

  Författare :Annika Eriksson; Monika Vinterek; Carina Hjelmér; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; working conditions; theme work; curriculum theory; frame factors; förskola; förutsättningar; temainriktat arbetssätt; läroplansteori; ramfaktorer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge on the influence of preschool working conditions, i.e. social and political factors and factors within the individual preschool, on offers afforded to children. To illustrate this in­fluence, I chose to investigate the design and implementation of preschool theme work. LÄS MER

 2. 2. Naturens kanon : formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 3. 3. Nature's Canon : The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory School 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 4. 4. Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning : en ämnesdidaktisk studie

  Författare :Eva Hultin; Tomas Englund; Sangeeta Bagga-Gupta; Vibeke Gröver Aukrust; Sangeeta Bagga Gupta; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversational genres speech genres; classroom interaction; teaching of literature; curriculum studies; ethnography; classroom research; samtalsgenrer talgenrer klassrumsinteraktion; litteraturundervisning; läroplansteori; etnografi; klassrumsforskning; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analytically discern different conversational genres within the teaching of literature, organized within the framework of the two school subjects in which Swedish is taught in upper secondary school, and to place this teaching of literature in a historical context by relating it to different conceptions of the Swedish subject. To be able to achieve this aim, a curriculum studies approach is combined with an ethnographical one. LÄS MER

 5. 5. Mellan retorik och praktik : En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

  Författare :Edmund Knutas; Per-Olof Eixon; Bo G. Jansson; Bengt-Göran Martinsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School subject Swedish; upper secondary school; pedagogical content knowledge; transformation; frame factors; curriculum theory; classification; framing; citizenship; society; rhetoric and practise; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; skolämnet svenska; gymnasieskolan; ämnesdidaktiska kunskaper; ramfaktorer; läroplansteori; klassifikation; inramning; medborgarskap; samhälle; retorik och praktik; school subject Swedish;

  Sammanfattning : Swedish as a school subject has long been debated in Sweden, and ideas concerning its content, role and function in school and society have varied greatly throughout the years. In 1994, there was an upper secondary school reform which resulted in a partial revision of the Swedish subject, including its introduction within a new course and grading system. LÄS MER