Sökning: "professional identities"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden professional identities.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. Att bli bibliotekarie : Informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Jenny Lindberg; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic librarians; LIS students; information seeking; professional identity; LIS education; professional practice; transition; professional project; Sweden; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the knowledge on information seeking among Swedish library and information science (LIS) students and newly employed academic librarians, as well as on how information seeking is attributed meaning in the shaping of professional identities. The aim also includes understanding and problematising the relationship between educational and professional practice. LÄS MER

 3. 3. Journalism in Transition. The professional Identity of Swedish Journalists

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Jenny Wiik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; profession; professional discourse; professionalism; Bourdieu; gender identity; organizational identity; managerialism; journallistic field; professional ideals;

  Sammanfattning : Is journalism going through ‘de-professionalization’ or is it just entering a new phase – taking a different shape? And what is the meaning of professional ideals such as scrutiny and autonomy in these processes? In my thesis, “Journalism in Transition”, I discuss these matters, focusing on the case of Swedish journalists. Empirical support is drawn from a national survey conducted five times since 1989 on the Dept. LÄS MER

 4. 4. Moved by relocation Professional identification in the decentralization of public sector jobs in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Angelika Sjöstedt Landén; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; relocation; public sector; discourse; logics; professional; identification; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : During the first decade of the twenty-first century, the Swedish civil service underwent some extensive changes, such as the relocations of public sector jobs, initiated by the government in 2005. This thesis follows an ethnological tradition of focusing on employees’ perspectives as a way of exploring power relations and changes in society. LÄS MER

 5. 5. Spirande polisidentiteter En studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Erik Lauritz; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional; Identity; Police profession; Socialization; Sense making; Culture; Image; Expectation; Experience; Discourse; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are key issues of this study. Socialization and other sense making processes create new social identities. One possible identity is a professional one. LÄS MER