Sökning: "Larissa Mickwitz"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Larissa Mickwitz.

 1. 1. Rätt betyg för vem? : Betygsättning som institutionaliserad praktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Gunilla Molloy; Peter Strandbrink; Jan Carle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Language education; grading; school policy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : Betyg har haft ett stort utrymme i den skolpolitiska debatten. Framförallt har betygens bristande likvärdighet debatterats. Problemet har huvudsakligen konstruerats som lärares bristande professionalism. LÄS MER

 2. 2. En reformerad lärare : Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Christian Lundahl; Meeri Hellstén; Tore West; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER