Sökning: "uppfostringsanstalt och vanart"

Hittade 1 avhandling innehållade orden uppfostringsanstalt och vanart.

  1. 1. Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Ulrika Norburg; Bengt Sandin; Roddy Nilsson; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; class; criminality; criminal care; delinquency; discipline; masculinity normality; philanthropy; school; training school; visibility and youths; Barn; brottslighet; disciplinering; filantropi; fångvård; klass; maskulinitet; normalitet; skola; synliggörande; ungdomar; uppfostringsanstalt och vanart;

    Sammanfattning : År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. LÄS MER