Sökning: "ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 284 avhandlingar innehållade ordet ungdomar.

 1. 1. Ungdomar, Utveckling och Utmaning Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Elisabeth Ljungberg; Lars Nord; Börje Alström; Göran Djupsund; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar; politisk kommunikation; politisk socialisation; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Society and Identity- Developments and Challenges in Swedish Youth Politics in the 1990´s. There are many ways to describe and value young people’s interest and engagement in politics. LÄS MER

 2. 2. Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Om ungdomar, kön, klass och etnicitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Maria Andersson Vogel; Marie Sallnäs; Carolina Överlien; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; anti-social behaviour; secure unit care; leaving care; aftercare; gender; class; ethnicity; ungdomar; normbrytande beteende; särskilda ungdomshem; eftervård; vårdkedjor; kön; klass; etnicitet; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a detailed description of these young people with an analysis of the project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-up studies. LÄS MER

 3. 3. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Emil Bertilsson; Ove Sernhede; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; immigrant youth; upper secondary introduction program; ethnography; educational strategies; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER

 4. 4. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” : Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Ove Sernhede; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningssociologi; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar utan gymnasieskola : en uppföljningsstudie från 13 till 24 års ålder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Åsa Murray; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER