Sökning: "disciplinering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet disciplinering.

 1. 1. Disciplinering och konflikt : den sociala organiseringen av arbetet : Jäders bruk 1640-1750

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Florén; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Disciplinering och yrkesutbildning : reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform

  Detta är en avhandling från Uppsala : Fören. för svensk undervisningshistoria

  Författare :Ingrid Lindell; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to investigate the work of five committees, and the motives of the reformers, that gave the rise to the creation of the school reform. Further compulsory education and technical education had been discussed since the 1880s. During the first fifteen years of the 2000th century the debate was intensified. LÄS MER

 3. 3. Disciplinering via frihet elevers planering av sitt eget arbete

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Österlind; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Mellanstadiet; Pedagogisk; Metodik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotek makt och disciplinering En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Dan Andersson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of public library and general education; power; socialisation; genealogical analyses; social practice; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study is focusing of the Swedish public library as an institution for general education during the period of 1910 to 1990. The aim is to enhance the knowledge of the construction of the Swedish citizen during the organized modernity. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER