Sökning: "Barn"

Visar resultat 1 - 5 av 1091 avhandlingar innehållade ordet Barn.

 1. 1. Barn till beskådan Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 2. 2. Barn, föräldrar, välfärdsstat Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Littmarck; Bengt Sandin; Judith Lind; Åsa Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 3. 3. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Andrzej Szklarski; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 4. 4. Barn i bon : en intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet, Pedagogiska institutionen

  Författare :Lena Bäckström; Claes-Göran Wenestam; Marita Lindahl; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; familjeliv; familjemönster; moderskap; faderskap; ställföreträdande föräldrar;

  Sammanfattning : In conclusion it is argued that the notion of the nuclear family has being a narrow and short-sighted family notion. in a longer time perspective, we have to try out a broader family notion where circles of families, network families and linked family systems can be fruitful. LÄS MER

 5. 5. Barn och etik möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Gunilla Dahlberg; Eva Johansson; [2010]
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas:Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and orderConditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approachChildren’s encounters in play from an ethical perspectiveChildren’s encounters with nature from an ethical perspectiveThe theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER