Sökning: "Det blänkande eländet: en bok om Kronprinsens husarer i"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det blänkande eländet: en bok om Kronprinsens husarer i.

  1. 1. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

    Detta är en avhandling från Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden

    Författare :Thomas Sörensen; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

    Sammanfattning : "The Glittering Misery" has treated certain aspects of Swedish society during the decades around the turn of the 19th Century. The enlisted men of the Crown Prince´s Hussar Regiment in Malmö have been utilised as a means by which to analyse society at this point in time. LÄS MER