Sökning: "extended assignment"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden extended assignment.

 1. 1. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 2. 2. Loop detection and extended target tracking using laser data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karl Granström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : In the past two decades, robotics and autonomous vehicles have received ever increasing research attention. For an autonomous robot to function fully autonomously alongside humans, it must be able to solve the same tasks as humans do, and it must be able to sense the surrounding environment. LÄS MER

 3. 3. Designing Urban Road Congestion Charging Systems Models and Heuristic Solution Approaches

  Detta är en avhandling från Norrköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joakim Ekström; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; transport modeling; congestion pricing; network design; bi-level optimization; toll locations; traffic assignment; user equilibrium; collection cost; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The question of how to design a congestion pricing scheme is difficult to answer and involves a number of complex decisions. This thesis is devoted to the quantitative parts of designing a congestion pricing scheme with link tolls in an urban car traffic network. LÄS MER

 4. 4. Framtidens demokratiska medborgare : Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Grannäs; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; curriculum theory; democracy; inclusion and exclusion; youth; spatiality; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis attempts to deepen our understanding of the democratic assignment for Swedish schools. The school is a public space that all children and youth are a part of which gives it a prominent opportunity for fostering democratic citizens of the future. LÄS MER

 5. 5. Quantum State Analysis Probability theory as logic in Quantum mechanics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Månsson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; quantum; quantum mechanics; state; state analysis; probability; probability theory; logic; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Fotonik;

  Sammanfattning : Quantum mechanics is basically a mathematical recipe on how to construct physical models. Historically its origin and main domain of application has been in the microscopic regime, although it strictly seen constitutes a general mathematical framework not limited to this regime. LÄS MER