Sökning: "criminality"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet criminality.

 1. 1. Hidden criminality : theoretical and methodological problems, empirical results

  Författare :Leif G. W. Persson; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor Markets, Women’s Empowerment and Criminality

  Författare :Anja Tolonen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development; Extractive Industries; Mining; Economic Growth; Women s Empowerment; Labor Markets; Africa; Criminality; Gender;

  Sammanfattning : The role that extractive industries can play in processes of economic development is frequently described as, at best non-existent, or at worst, persistently negative. Extractive industries, while focusing on unearthing large sub-soil wealth, are sometimes linked to adverse political and macroeconomic outcomes in developing countries. LÄS MER

 3. 3. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 4. 4. Alcohol abuse and criminality : a cross-fostering study of gene-environment interaction

  Författare :Sören Sigvardsson; Michael Bohman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The subjects consists of all persons born out of wedlock in Stockholm during the years 1930 through 1949 and who were placed in non-related adoptive homes by the age of three years (N = 1 753, or 862 men and 913 women).Data are obtained from official records.Results. LÄS MER

 5. 5. Anabolic Androgenic Steroids and Criminality

  Författare :Fia Klötz; Ingemar Thiblin; Niklas Långström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Psychiatry; Anabolic steroids; Violence; Crime; Substance abuse; Psykiatri;

  Sammanfattning : Anabolic Androgenic Steroids (AAS) have been associated with adverse psychiatric effects, aggression and violent behaviour. The use of them has spread to a larger subpopulation, and the use has been connected to different risk behaviours, such as use of other illicit substances and carrying a gun. LÄS MER