Sökning: "discourse theory"

Visar resultat 1 - 5 av 518 avhandlingar innehållade orden discourse theory.

 1. 1. Approaching Mathematical Discourse Two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Andreas Ryve; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Didactics of Mathematics; Mathematics Education; Analytical approaches; Communication; Concept maps; Contextualization; Discourse; Engineering students; Higher Education; Intentional analysis; Methodological framworks; Problem solving; Prospective teachers; Student teachers; Teacher education; Theoretical frameworks; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : The driving force of conducting the two studies presented in this thesis is to examine ways that conceptual understanding and problem solving could be part of mathematics teaching, and through that, part of students' mathematical knowledge. The specific aims of the thesis are: 1) to characterize the classroom discourse of two, apparently similar, problem solving courses in teacher education and 2) to discuss the possibilities of developing two analytical approaches - the communicational approach to cognition and the dialogical approach - used for studying mathematical discourse. LÄS MER

 2. 2. Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 3. 3. Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996

  Detta är en avhandling från Department of Scandinavian Languages, Lund University

  Författare :Henrik Rahm; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; journalistic professionalism; paratexts; discourse representation; discourse community; discourse; news genre; text structure; journalism; strike coverage; discursive practice; text pattern; voices; intertextuality; genre; Nordiska språk språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : This dissertation deals with journalistic texts in the Swedish daily press. The strike event has been chosen to make comparisons of the same event over time possible. LÄS MER

 4. 4. Swedish management in Singapore: a discourse analysis study

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Cheryl Marie Cordeiro-Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish management; discourse analysis; grounded theory; critical discourse analysis; Singapore management; Sweden; Singapore; systemics functional linguistics;

  Sammanfattning : The concept of Scandinavian management as a specialized field of interest, began in the early 1980s with a variety of methods, including quantitative questionnaires, surveys, case studies and narratives within the organization. This dissertation uses discourse analysis as a tool for studying Swedish management characteristics outside of Scandinavia, mainly in Singapore. LÄS MER

 5. 5. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER