Sökning: "Johan Samuelsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Johan Samuelsson.

 1. 1. A study of new fatty acid derivatives as monomers for coating applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för polymerteknologi

  Författare :Johan Samuelsson; KTH.; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 3. 3. Fatty acid derivatives as monomers in coating applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Johan Samuelsson; KTH.; [2004]
  Nyckelord :Polymer;

  Sammanfattning : This work describes the physical and chemical properties ofdifferent fatty acid derivatives. Two uncommon and twoconventional fatty acids have been evaluated as monomers incrosslinking reactions. LÄS MER

 4. 4. Awareness and Dreaming during Anaesthesia Incidence and Importance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Samuelsson; Rolf Sandin; Claes Lennmarken; Johan Raeder; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care Anaesthetics; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård Anestesiologi;

  Sammanfattning : The definition of awareness used consistently in this thesis is: Explicit recall of intraoperative events during general anaesthesia. Since there is no objective method to detect awareness, the patients must be interviewed after anaesthesia. The form and timing of the interview is crucial. LÄS MER