Sökning: "Johan Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Johan Samuelsson.

 1. 1. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 2. 2. A study of new fatty acid derivatives as monomers for coating applications

  Författare :Johan Samuelsson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fatty acid derivatives as monomers in coating applications

  Författare :Johan Samuelsson; KTH; []
  Nyckelord :Polymer;

  Sammanfattning : This work describes the physical and chemical properties ofdifferent fatty acid derivatives. Two uncommon and twoconventional fatty acids have been evaluated as monomers incrosslinking reactions. LÄS MER

 4. 4. Kommunen gör historia : Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Författare :Johan Samuelsson; Maths Isacson; Klas Nyberg; Annika Alzén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 5. 5. Fatigue assessment of complex welded steel structures

  Författare :Johan Martinsson; Jack Samuelsson; Wolfgang Fricke; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Applied mechanics; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Teknisk mekanik;

  Sammanfattning : To improve the usage of material in fatigue loaded complex welded structures a better calculation method (based on FEA) is needed than what is available on the market and an improved management of weld quality. Improved FE-procedures are directly applicable to design of generic structural components within virtually all industries using CAD and FEtools, irrespective of industrial sector. LÄS MER