Sökning: "reforms"

Visar resultat 1 - 5 av 360 avhandlingar innehållade ordet reforms.

 1. 1. Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan Moren; Birgitta Eriksson; Mats Lindberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reforms; organisation theory; political theory; democracy; public policy; public administration; new public management; institutional complexity; individual autonomy; political authority; instrumental tools; institutional adaptations; myths and ymbols; standardization; flexibility; effectiveness; formal structures; informal structures; decoupling; institutional environments; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies three major reforms in the public sector of Norway. The sectors studied are the police, higher education, and primary schools. The main motive for studying these reforms are of a theoretical nature, the reason to study them is to produce general knowledge about reforms. The study aims to answer two main questions. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsmakten Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pär Widén; Bengt Sandin; Anders Persson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER

 3. 3. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck - diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Lena Carlsson; Christer Fritzell; Bo Dahlin; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; citizenship; critical discourse analysis; reforms; policy; communication; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : AbstractCarlsson, Lena (2006). ). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan. Diskursiva konstruktioner av gymnasieelever som medborgare. LÄS MER

 4. 4. Pension reforms and retirement behaviour

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Erik Glans; Henry Ohlsson; Jan Pettersson; Erik Hernaes; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Retirement; pension reform; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays.Essay 1. Knowledge about how elderly workers react to changes in pension benefits is important in guiding the design of social security systems. This essay contributes to this knowledge by examining the effect of changes in replacement rates on part-time retirement behaviour in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Akademisering och professionalisering- barnmorskans utbildning i förändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Evelyn Hermansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; higher education; midwife; midwifery education; professionalisation; reforms; scientific foundation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER