Sökning: "stress"

Visar resultat 1 - 5 av 3734 avhandlingar innehållade ordet stress.

 1. 1. Stress Clinical and Developmental Aspects of Salivary Cortisol in Infants

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katrin Ivars; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : A functional stress-response system is essential for survival at birth, as well as for health and further development. Altered cortisol response and hypothalamic-pituitary-adrenal system function may have both short and long-term effects on health and development throughout life. Cortisol secretion follows a circadian rhythm in adults. LÄS MER

 2. 2. Migraine and Stress An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Hedborg; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Neurology; Neurologi; Awakening Cortisol Response; Cognitive Behavioral Treatment; Gender; Hand Massage; Internet; Life Events; Migraine; Multimodal; Personality; Salivary Cortisol; Stress; Stress Marker; Stress Susceptibility;

  Sammanfattning : Migraine is a disabling neurological disorder with high prevalence, the clinical manifestations of which are highly dependent on stress.The overall theme of the present thesis was to address aspects of stress in migraine. LÄS MER

 3. 3. Migration, Stress and Mental Ill Health Post-migration Factors and Experiences in the Swedish Context

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Petter Tinghög; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; Risk factors; Stress; WHO Wellbeing Index; Cross-cultural equivalence; foreign-born; Hopkins Symptom Checklist HSCL-25 ; Living conditions; mental ill health; migration; phenomenology; population-based; risk factors; stress; WHO Wellbeing Index; invandrare; psykisk hälsa; migration;

  Sammanfattning : Denna huvudsakligen empiriska avhandling behandlar hur socioekonomiska levnadsvillkor och invandrarspecifika faktorer kan kopplas till invandrares mentala hälsa. I avhandlingen undersöks även hur kulturella representationer kan påverka stressfulla upplevelser och huruvida mental ohälsa uttrycks annorlunda bland invandrare från Irak och Iran än bland nordbor. LÄS MER

 4. 4. Parenting stress : Conceptual and methodological issues

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Östberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Parenting stress; dimensionality; validity; structural equation modeling; social support; infant temperament; responsiveness; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : High parenting stress has been connected with negative consequences for both parent and child. The aim of the present thesis was to examine factors contributing to high stress, and to develop a psychometrically sound, reliable, and valid instrument for measuring parenting stress. LÄS MER

 5. 5. Stress and the Offspring Adaptive Transgenerational Effects of Unpredictability on Behaviour and Gene Expression in Chickens (Gallus gallus)

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Nätt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :Chicken; Red junglefowl; Domestication; Epigenetics; Transgenerational; Inheritance; Gene expression; Microarray; qRT-PCR; Immunogenetics; Immunoglobulin; Estradiol; Steriod hormones; Prenatal stress; Epigenetic inheritance; Adaptation; Stress; Behaviour; VETERINARY MEDICINE Ethology of domestic animals; VETERINÄRMEDICIN Husdjurens etologi;

  Sammanfattning : Environmental stress has shown to affect both the exposed individuals and the development of their offspring. Generally, it is thought that the stressed organism responds to stress by trying to adapt to it. LÄS MER