Sökning: "thermal power"

Visar resultat 1 - 5 av 534 avhandlingar innehållade orden thermal power.

 1. 1. On the Analysis and Fault-Diagnosis Tools for Small-Scale Heat and Power Plants

  Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Författare :Jaime Arriagada; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; genetic algorithms; neural networks; fault diagnosis; maintenance; availability; reliability; energy analysis; combined heat and power; Methods and tools; small scale;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avregleringen av elmarknaden uppmuntrar kraftbolag och oberoende kraftproducenter till att driva sina kraftverksanläggningar på ett marknadsorienterat sätt. För att behålla de ekonomiska marginalerna på plussidan så har de mest populära åtgärderna varit att förbättra elverkningsgraden genom ändringar i hårdvaran samt höja totalverkningsgraden genom till exempel samproduktion av kraft och värme (kraftvärme). LÄS MER

 2. 2. Modern Thermal Power Plants - Aspects on Modelling and Evaluation

  Detta är en avhandling från Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Författare :Klas Jonshagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; T-Q diagram; Combined cycle; heat- and mass-balance modelling; carbon capture; CO2;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has laid down very clear objectives for the reduction of greenhouse gases in the hope that it will prevent or mitigate climate change. Political incentives are used to make the power industry adopt changes in order to reach these EU targets. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Solid Oxide Fuel Cell Modelling for Non-steady State Simulation of System Applications

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, LTH Department of Energy Sciences Division of Thermal Power Engineering

  Författare :Miriam Kemm; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; termodynamik; applied thermodynamics; Termisk teknik; Transient analysis; Technological sciences; Teknik; Energy research; Energiforskning; Thermal engineering; Thermal stress; Solid Oxide Fuel Cell; Fuel cell modelling;

  Sammanfattning : Most of the world's energy generation is based on fossil fuels such as coal and oil, which already today but even more in the future, will cause various problems. One issue is their limited availability, which stands in conflict to the increasing global energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Wind power in thermal power systems

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, LTH Department of Energy Sciences Division of Thermal Power Engineering

  Författare :Lisa Göransson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; integration; wind power; variation moderator; PHEV; storage;

  Sammanfattning : AbstractWind power is a key technology in the effort to transform the power system in order to reduce its climate impact. However, the ability of wind power to reduce CO2-emissions depends on the properties of the power system. LÄS MER

 5. 5. On the Selection of Methods and Tools for Analysis of Heat and Power Plants

  Detta är en avhandling från Division of Thermal Power engineering, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Pernilla Olausson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; Thermal engineering; neural networks; LCA; environment; thermoeconomy; exergy; economics; Methods and tools; energy analysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Affärsklimatet för dagens energimarknad har varit händelserik de senaste två decennierna med introduktaion av den avreglerade elmarknaden och den ökade vikten av miljöfrågor vid design och inköp av energirelaterade anläggningar. Detta har bidragit med krav om nya analyskriterier, vilka inte bara påverkar den tekniska utformningen av komponenter och system, utan även till vilket pris som olika ”energiprodukter” kan framställas. LÄS MER