Sökning: "lärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade ordet lärarutbildning.

 1. 1. Om teori och praktik i lärarutbildning en etnografisk och diskursanalytisk studie

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Anita Eriksson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the discussion about theory and practice relationships in the 2001 Teacher Education Reform Act. In this reform a clear point is made concerning the conne... LÄS MER

 2. 2. Utbildningsplanering i en lärarutbildning : en studie av läroplansarbete i den decentraliserade högskolan

  Detta är en avhandling från Lund : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Berit Askling; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Talet om lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Owe Lindberg; Sverker Lindblad; Tomas Englund; Gunnar Handal; Ingrid Carlgren; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; teacher education reform; theory; practice; analysis; discourse; modernity; Toulmin; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation can be described as threefold, (i) to problematice the ways in which we talk about, or, the discourses of, teacher education, (ii) to analyse contemporary discussions about teacher education as it has taken shape in relation to the present teacher education reform in Sweden, and (iii) to develop points of references for alternative ways to talk about teacher education, on the basis of (i) and (ii), and in relation to Stephen Toulmin’s analysis of the modern project.The dissertation consists of twelve chapters divided into four parts. LÄS MER

 4. 4. Läras för skolan eller skolas att lära : tankemodeller i lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catharina Andersson; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the discussion about theory and practice relationships in the 2001 Teacher Education Reform Act. In this reform a clear point is made concerning the connections between teacher education to research on the one hand and the teaching profession on the other, through an emphasised relationship between theoretical knowledge and practical experience. LÄS MER