Sökning: "lärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet lärarutbildning.

 1. 1. Learning to Teach and Teaching to Learn : Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Författare :Pernilla Nilsson; Claes Ericsson; Christopher Clark; J.H. van Driel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; Social sciences; Socialvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis concerns the process of student teachers´ learning to teach primary science and is based on four studies involving primary science student teachers during their teacher education program. The overall question that the thesis intends to investigate is in which ways student teachers’ learning about teaching can be illustrated and understood in terms of the critical aspects that are experienced within their teaching and learning practices. LÄS MER

 2. 2. Om teori och praktik i lärarutbildning : en etnografisk och diskursanalytisk studie

  Författare :Anita Eriksson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the discussion about theory and practice relationships in the 2001 Teacher Education Reform Act. In this reform a clear point is made concerning the conne... LÄS MER

 3. 3. Utbildningsplanering i en lärarutbildning : en studie av läroplansarbete i den decentraliserade högskolan

  Författare :Berit Askling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läras för skolan eller skolas att lära : tankemodeller i lärarutbildning

  Författare :Catharina Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Talet om lärarutbildning

  Författare :Owe Lindberg; Sverker Lindblad; Tomas Englund; Gunnar Handal; Ingrid Carlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; teacher education reform; theory; practice; analysis; discourse; modernity; Toulmin; pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation can be described as threefold, (i) to problematice the ways in which we talk about, or, the discourses of, teacher education, (ii) to analyse contemporary discussions about teacher education as it has taken shape in relation to the present teacher education reform in Sweden, and (iii) to develop points of references for alternative ways to talk about teacher education, on the basis of (i) and (ii), and in relation to Stephen Toulmin’s analysis of the modern project. The dissertation consists of twelve chapters divided into four parts. LÄS MER