Sökning: "fallstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 264 avhandlingar innehållade ordet fallstudier.

 1. 1. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering analysmodell och fallstudier

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kent Ehliasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER

 2. 2. Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Lindqvist; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fallstudier; flerspråkighet; litteracitet; textanvändning; multimodalitet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : The present thesis comprises two case studies of two multilingual pupils in second-ary school, focusing on the relationship between knowledge, language and learning through a comparison of literacy activities in the two school subjects, Textile Crafts and Social Studies.The theoretical framework is sociocultural and the research methods include ob-servations, interviews and artifact analysis of the literacy practices in the two sub-jects as well as analyses of spoken and written texts. LÄS MER

 3. 3. Kundageranden i små tillverkande företag fallstudier av tre företag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. LÄS MER

 4. 4. Laborativt arbete i grundskolans senare år lärares mål och hur de implementeras

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Per Högström; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers.; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete.; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete;

  Sammanfattning : Att laborationer har en naturlig och central plats i naturvetenskaplig undervisning håller de flesta med om men hur stor vikt svenska grundskollärare lägger på det laborativa arbetet och dess betydelse för elevers lärande i naturvetenskap är inte klarlagt. Denna avhandling ska ge ytterligare kunskap om det laborativa arbetet i svensk grundskola. LÄS MER

 5. 5. Informationsdesign i samhällsinformation fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

  Författare :Staffan Udd; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER