Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 971 avhandlingar innehållade ordet kultur.

 1. 1. Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil : Kultur och medier

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Veronica Abnersson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genetik i fiktion

  Detta är en avhandling från Tema Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Gunnarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Genetik i massmedia; Narration; Fiktion; Teknik och kultur; Vetenskap och kultur; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Technology and culture; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknik och kultur;

  Sammanfattning : This licentiate’s thesis is concerned with how genetics is depicted and used in fictional stories. From a perspective that combines science and technology studies with cultural studies, it analyses narratives that deal with, or contain images of, genetics and gene technology. LÄS MER

 3. 3. Glaspärlespelaren Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Britt Johanne Farstad; Michael Godhe; Umeå universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; litteraturvetenskap; Science Fiction; Ethics; Androcentrism; The Glass Bead Gamer; Aleatoric; Teleological; Archetypes; Gendermodels; Logosvision; Science fiction; etik; androcentrism; glaspärlespelare; aleatorisk; teleologisk; arketyper; genusteori; logosvision;

  Sammanfattning : This thesis focuses on Peter Nilson’s (1937-1998) science fiction texts, and particularly on how narrative themes and structures in these texts are related to science as well as to the literary tradition of science fiction (SF). The primary texts are the novels Arken (The Ark, 1982), Äventyret (The Adventure, 1989), Rymdväktaren (The Space Guard, 1995), Nyaga (1996) as well as the short story “Kvinnan som ville ha barn med döden” (The Woman Who Wanted a Child With Death, 1987). LÄS MER

 4. 4. Styrning och kultur : en studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Hansson; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kultur och utbildning – en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Henrik Nilsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; multicultural education; civil sphere; landscapes of meaning; educational policy; curriculum; Muslim schools; Islam; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the sort of culture that forms the organization of education and its contents of two multicultural nine-year compulsory schools. The analysis is based on ethnographic work on the municipal school Tallskolan and the free independent Muslim school Jibrilskolan. LÄS MER