Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 963 avhandlingar innehållade ordet kultur.

 1. 1. Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil : Kultur och medier

  Författare :Veronica Abnersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kultur och utbildning : – en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter

  Författare :Henrik Nilsson; Stefan Lund; Elisabet Öhrn; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; multicultural education; civil sphere; landscapes of meaning; educational policy; curriculum; Muslim schools; Islam; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the sort of culture that forms the organization of education and its contents of two multicultural nine-year compulsory schools. The analysis is based on ethnographic work on the municipal school Tallskolan and the free independent Muslim school Jibrilskolan. LÄS MER

 3. 3. Styrning och kultur : en studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet

  Författare :Per Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

  Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER

 5. 5. Kultur och natur : Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920

  Författare :Martin Stolare; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER