Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 643 avhandlingar innehållade ordet kultur.

 1. 1. Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil : Kultur och medier

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Veronica Abnersson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Styrning och kultur : en studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Hansson; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kultur och utbildning – en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Henrik Nilsson; Stefan Lund; Elisabet Öhrn; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; multicultural education; civil sphere; landscapes of meaning; educational policy; curriculum; Muslim schools; Islam; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the sort of culture that forms the organization of education and its contents of two multicultural nine-year compulsory schools. The analysis is based on ethnographic work on the municipal school Tallskolan and the free independent Muslim school Jibrilskolan. LÄS MER

 4. 4. Kultur och natur Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920

  Detta är en avhandling från Karlstad : Avhandlingar från historiska institutionen i Göteborg

  Författare :Martin Stolare; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I fyrkens tid Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Erik Nydahl; Svenbjörn Kilander; Martin Åberg; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kommunalhistoria; modernisering; politisk kultur; arbetarrörelsen; folkrörelser; industrisamhälle; kommunalpolitik; Ytterlännäs; Stigsjö; Ångermanland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Abstract  Nydahl, Erik; I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930[Voting by income: The political culture of two Swedish municipalities, 1860–1930]Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN: 978-91-86694-05-0, ISSN 1652-893X, Doctoral thesis nr: 100 (2010). LÄS MER