Sökning: "pedagogiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade orden pedagogiskt arbete.

 1. 1. Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; Pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; pedagogical documentation; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER

 2. 2. Emotioner och värdegrundsarbete Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :David Lifmark; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Utbildning och lärande; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 4. 4. Elevskap och elevskapande Om formandet av skolans elever

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University, Department of Swedish and Social Sciences

  Författare :Lottie Lofors-Nyblom; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; Junior level; pupils; governmentality; curriculum; subjectivity; positioning;

  Sammanfattning : This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theoretical base in Foucault's concepts of governmentality and conduct of conduct. The initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts from 1969 and 1994. LÄS MER

 5. 5. Stärkt pedagogiskt ledarskap Rektorer granskar sin egen praktik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anette Forssten Seiser; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER