Sökning: "kompetensutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet kompetensutveckling.

 1. 1. Kompetensutveckling i praktiken : Ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld : en studie av strategier för kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Dan Rönnqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute to increased knowledge of how issues of competence development are handled in practice in organisations, what strategies are developed and how these strategies are shaped by different internal and external conditions.The theoretical frame of reference has two foci. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares kompetensutveckling online policy, diskurs och meningsskapande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Eva-Lena Erixon; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; mathematics teachers; mathematics education; professional development; communication online; education policy; discourse; meaningmaking; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Different forms of professional development online are becoming increasingly common for teachers and the aim of the thesis is to contribute knowledge about online professional development for mathematics teachers and the relationship between professional development, educational policy, and mathematics teaching practice. In the thesis, professional development refers to organized professional development in terms of university courses. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till kompetensutveckling ett individperspektiv på relationen människa - organisation : en studie av individer i reklam- och revisionsföretag

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Monica Lindgren; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commitment; competence development; knowledge-intensive firms; individual perspective; individual values; intersubjective interpretation; relationship; subjective interpretation; organisational values;

  Sammanfattning : This study deals with individual possibilities for competence development in knowledge-intensive firms, especially advertising and audit firms. The study has an individual perspective which means that the organization is analyzed as subjective perception of indivi­duals. LÄS MER

 4. 4. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen. Stockholms universitet

  Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; Qualification; competence; improvement of competence; ratios; ’social tests’;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER

 5. 5. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Bennich; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER