Sökning: "skolledare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet skolledare.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 3. 3. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Åsa Brattlund; Mälardalens högskola.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Didactics; didaktik; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative; islamisk skola; muslim; muslimsk skola; grundskola; jämförande studie; internationell pedagogik; friskola; fristående skola; skolledare; interkulturell; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; internationell pedagogik; International Education; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslimska skolor; grundskolor; konfessionella skolor; religiösa skolor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examine the expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 4. 4. En riktig rektor Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 5. 5. Förändringsstrategier i grundskolan : ett ledarperspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Högskolan Örebro

  Författare :Kerstin Nilsson; Örebro universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change strategies; change processes in school; local development work in school; leadership; the good leadership; principals as change masters; environment in school; changeprojects in school; staff participation; school in change; school organization; förändringsstrategier; förändringsprocesser i skolan; lokalt utvecklingsarbete i skolan; ledarskap; skolledare; det goda ledarskapet; rektorer som förändringsledare; arbetsmiljö i skolan; utvecklingsprojekt i skolan; medarbetares delaktighet; skolan i förändring; skolorganisation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning :  Change Strategies in Primary School  -  a leader perspectiveThis thesis focuses on change strategies in the Swedish primary school. The schoolleaders have a new situation and role as change agents since the school was brought under local go­vern­ment control with among others the reguirement to be responsible for the local process of development in school. LÄS MER