Sökning: "skolledare"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet skolledare.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 3. 3. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslim; muslimska skolor; grundskolor; jämförande studie; internationell pedagogik; interkulturell; konfessionella skolor; religiösa skolor; skolledare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examinethe expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 4. 4. What Role of God and National Curriculum in School life? : A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative; islamisk skola; muslim; muslimsk skola; grundskola; jämförande studie; internationell pedagogik; friskola; fristående skola; skolledare; interkulturell; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : What Role of God and National Curriculumin School life?A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England andSwedenThe purpose of this study is to gain a better understanding of principles andethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden andtwo in England.The specific objectives of the study are: to examine educational policies withregard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England;to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden withtwo such schools in England; and in these four schools to describe and examinethe manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encountersbetween the values found in the national curriculum of Sweden andEngland respectively and the principles and ethics embodied in their privatephilosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachersand other staff on school leadership and any educational, ideological or personalrole model they emulate; to describe and examine the expectations and views ofparents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the viewsof the pupils regarding their schools and the norms and values in school and;finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Swedento MP schools. LÄS MER

 5. 5. En riktig rektor Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER