Sökning: "Glenn Hultman"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Glenn Hultman.

 1. 1. Organisationsutveckling genom ledarutbildning : en utvärdering av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar

  Författare :Glenn Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organization Development; Management Training; Principal; Change Strategies; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : School leader training in Sweden is meant to act as one of several forces to improve the functioning of the school, and to develop the function and the personality of the school leader. The training programme is compulsory, continues for two years and consists of three parts - course periods, home periods, and society oriented practical experience. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med individanpassning : Strategier och dilemman i klassrummet

  Författare :Sofia Boo; Glenn Hultman; Roger Klinth; Per Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individual adaptation; teachers work; participant observations; primary school;

  Sammanfattning : A major challenge for teachers in crowded classrooms is to adapt the teaching to different pupil’s needs and abilities. Previous research shows that learning for pupils in the Swedish primary school has somewhat become an individual project. An increase in the individual work has been at the expense of whole class teaching. LÄS MER

 3. 3. En riktig rektor : Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och profession : Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning

  Författare :Henrik Hegender; Glenn Hultman; Tomas Kroksmark; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-based teacher education; research- and experience-based teacher knowledge; assessment; learning objectives; tacit knowledge; Verksamhetsförlagd lärarutbildning; forsknings- och erfarenhetsgrundad lärarkunskap; bedömning; kunskapsmål; tyst kunskap; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att granska hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk lärarutbildning. Utgångspunkten tas i det faktum att lärares yrkeskunskaper under lång tid varit uppdelade och beskrivna som teoretiska och praktiska, till exempel uttryckta som lärares tänkande respektive lärares handlande, eller vad lärare vet och vad lärare kan utföra. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt tänkande i klassrummet : En studie av didaktiska val och manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning

  Författare :Simon Hjort; Glenn Hultman; Monica Sandlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Critical thinking; classroom interaction; instruction; participant observation; upper secondary school;

  Sammanfattning : Developing students’ ability to think critically is an important goal of Swedish upper secondary school education. The aim of this thesis is to describe and analyse critical thinking at the classroom level from a didactic perspective. LÄS MER