Sökning: "Interpretive"

Visar resultat 21 - 25 av 188 avhandlingar innehållade ordet Interpretive.

 1. 21. Berättelser om en röd stuga : Föreställningar om en idyll ur ett svenskdidaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. School of Teacher Education, Malmö University. Culture, Languages and Media (KSM)

  Författare :Lisa Källström; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Astrid Lindgren; Bullerbysyndrom; German Heimat films; The theory and practice of teaching and learning Swedish; interculturality; intertextuality; interpretive communities; storytelling; Scandinavian studies; the foreign; the image of Sweden; the third space;

  Sammanfattning : This licentiate-thesis, Stories About a red Cottage, is an attempt to combine cultural theory with a didactic method applied to Swedish as a field of study. With the two notions intertextuality and the foreign as a starting point, I discuss the importance of how an idyllic view of Sweden affects students studying Swedish as a foreign language as part of their studies in Scandinavistics. LÄS MER

 2. 22. A perfect score Validity arguments for college admission tests

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för Beteendevetenskapliga mätningar, Umeå Universitet

  Författare :Per-Erik Lyrén; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :college admission tests; SweSAT; validity; interpretive arguments; predictive validity; equating; item revisions; subscores;

  Sammanfattning : College admission tests are of great importance for admissions systems in general and for candidates in particular. The SweSAT (Högskoleprovet in Swedish) has been used for college admission in Sweden for more than 30 years, and today it is alongside with the upper-secondary school GPA the most widely used instrument for selection of college applicants. LÄS MER

 3. 23. Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Anna Olausson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER

 4. 24. Marketing for Life Cycle Thinking

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Emma Rex; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Green marketing; LCA practice; Organisational theory; Interpretive research; Industry practices; Life cycle thinking LCT ; Sensemaking; Life cycle management LCM ; Functionalist research; Environmental management;

  Sammanfattning : The concept of “life cycle thinking” creates possibilities for major improve¬ments in environ¬mental performance, but compels companies to look beyond their own immediate sites and operations to consider the broader picture of their products’ or services’ environmental impact. This thesis seeks to explore company attempts to implement such life cycle thinking (LCT), and how this connects with their self-inte¬rest in terms of market success. LÄS MER

 5. 25. What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Jacob Östberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumption; Food; Health; Consumers; Health; Body; Risk; Semiotics; Market study; Interpretive Research; Food; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens konsumenter översköljes ständigt av en aldrig sinande ström av budskap om vad man ska och inte ska äta för att leva hälsosamt. Detta bombardemang har ökat under de senaste årtiondena då diverse aktörer, så som representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och statliga myndigheter, ytterligare har poängterat kopplingarna mellan individers matkonsumtion och deras hälsa. LÄS MER