Sökning: "Tobias Karlberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias Karlberg.

  1. 1. Iron in Haem Biosynthesis. Structural Studies of Ferrochelatase and Frataxin

    Detta är en avhandling från KFS AB

    Författare :Tobias Karlberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Natural science; Molekylär biofysik; Molecular biophysics; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; protein crystallography; ferrochelatase; haem biosynthesis; iron; frataxin;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Järn är ett metalliskt grundämne som tillhör övergångselementen i det periodiska systemet. Den kemiska beteckningen är Fe (av det latinska ordet ferrum). Järn har visat sig vara ett väldigt viktigt ämne för i princip allt liv på vår planet. LÄS MER