Sökning: "Malin Gawell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Gawell.

  1. 1. Activist Entrepreneurship Attac'ing Norms and Articulating Disclosive Stories

    Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Gawell; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Entrepreneurship; entrepreneurial process; activist entrepreneurship; social entrepreneurship; organization creation; organizing; non-profit organizations; voluntary organizations; activism; social movements; civil society;

    Sammanfattning : This dissertation aims to extend entrepreneurship theory to also comprise entrepreneurship in non-profit organizations in civil society. Entrepreneurship is claimed to be highly relevant also to this non-profit setting. LÄS MER