Sökning: "interview study"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 avhandlingar innehållade orden interview study.

 1. 1. Implementation of IFRS reporting in Sweden : an interview study

  Författare :Simon Lundh; Arne Fagerström; Lars Lindkvist; Lars Hassel; Department of Management and Engineering Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002 EU decided to require all listed companies in the European Union to prepare group accounts in accordance with IFRS for accounting periods starting on or a er 1 January 2005. e overall aim of this study is to explore public companies’ implementation of IFRS. LÄS MER

 2. 2. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen

  Författare :Marina Sjöberg; Anna-Karin Edberg; Ingrid Bolmsjö; Ingela Beck; Britt‐Marie Ternestedt; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Existential loneliness; frail older people; palliative care; experiences; encounter; existential aspects; meaning; interview; retrospective record review; documentation; ill-being; well-being; Frail older people; Palliative care; Experiences; Encounter; Existential aspects; Meaning; Interview; Retrospective record review; Documentation; Ill-being; Well-being; Vårdvetenskap; Care science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to illuminate the meanings of existential loneliness(EL) and describe how it was eased, as narrated by frail older people, as well as toexamine existential aspects documented in patient records in specialised palliative care.Two of the constituent studies of this thesis were qualitative with an explorative anddescriptive design (i. LÄS MER

 3. 3. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv : En intervju- och dokumentstudie

  Författare :Anne-Sofie Strand; Mats Granlund; Elisabet Cedersund; Héctor Pérez Prieto; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER

 4. 4. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet : En observations- och intervjustudie

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Marianne Abramsson; Elisabet Cedersund; Catharina Nord; Bengt G. Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 5. 5. Recovery from adolescent onset anorexia nervosa : a longitudinal study

  Författare :Karin Nilsson; Bruno Hägglöf; Lauri Nevonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anorexia nervosa; adolescent onset; long-term follow-up; outcome; causes; recovery; perfectionism; patient perspectives; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Anorexia Nervosa is a psychiatric illness with peak onset in ages 14-17. Most cases recover within a few years, but the illness can have a fatal outcome or long duration. Multifactor causes of anorexia nervosa include genetics, personality, family, and socio-cultural factors. LÄS MER