Sökning: "interview study"

Visar resultat 1 - 5 av 1099 avhandlingar innehållade orden interview study.

 1. 1. Implementation of IFRS reporting in Sweden : an interview study

  Författare :Simon Lundh; Arne Fagerström; Lars Lindkvist; Lars Hassel; Department of Management and Engineering Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002 EU decided to require all listed companies in the European Union to prepare group accounts in accordance with IFRS for accounting periods starting on or a er 1 January 2005. e overall aim of this study is to explore public companies’ implementation of IFRS. LÄS MER

 2. 2. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv : En intervju- och dokumentstudie

  Författare :Anne-Sofie Strand; Mats Granlund; Elisabet Cedersund; Héctor Pérez Prieto; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER

 3. 3. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet : En observations- och intervjustudie

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Marianne Abramsson; Elisabet Cedersund; Catharina Nord; Bengt G. Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 4. 4. Recovery from adolescent onset anorexia nervosa : a longitudinal study

  Författare :Karin Nilsson; Bruno Hägglöf; Lauri Nevonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anorexia nervosa; adolescent onset; long-term follow-up; outcome; causes; recovery; perfectionism; patient perspectives; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Anorexia Nervosa is a psychiatric illness with peak onset in ages 14-17. Most cases recover within a few years, but the illness can have a fatal outcome or long duration. Multifactor causes of anorexia nervosa include genetics, personality, family, and socio-cultural factors. LÄS MER

 5. 5. Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes : interviewees' experiences and interview outcomes

  Författare :Ulf Holmberg; Sven Å. Christianson; Ray Bull; Sven-Åke Christianson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Police interview; police officers; crime victims; suspects; stress; attitude function; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The police interview is one of the most important investigative tools that law enforcement has close at hand, and police interview methods have changed during the twentieth century. A good police interview is conducted in the frame of the law, is governed by the interview goal, and is influenced by facilitating factors that may affect the elicited report. LÄS MER