Sökning: "Ersta Sköndal högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Ersta Sköndal högskola.

 1. 1. Få dem att vilja : motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare

  Författare :Kajsa Billinger; Göran Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The coercive care of adult substance abusers is aimed at motivating them to seek voluntary treatment. The purpose of the present study is to throw light on how motivational work is perceived and articulated by care providers working in coercive care. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av cancer : benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldraperspektiv

  Författare :Ulla Forinder; Begnt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Närhet på distans : Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg

  Författare :Christine Gustafsson; Ingegerd Fagerberg; Margaret Asp; Britt-Inger Saveman; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography; vårdvetenskap; vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Night nurses; caring; nursing; night nursing; phenomenological hermeneutics; thematic content analysis; phenomenography;

  Sammanfattning : Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health care to municipal care of older people has taken place. LÄS MER

 4. 4. The moral enterprise in intensive care nursing

  Författare :Agneta Cronqvist; Kim Lützén; Ingegerd Bergbom; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support; ethics; nursing; intensive care units ethics; morals; nurses psychology; burnout; professional psychology; stress; Caring sciences; Vårdvetenskap; Ethics; Etik; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support.;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to explore nurses' experiences of stress in the ICU (I), to analyze experiences of moral concerns in intensive care nursing from the perspective of relational ethics (II), to describe the synthesis of the concept of moral stress and to identify preconditions for moral stress (III) and to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care (IV).The design was exploratory and descriptive. LÄS MER

 5. 5. Att som förälder få en cancersjukdom : erfarenheter av föräldraansvar

  Författare :Eva Elmberger; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Onkologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER