Sökning: "Public health"

Visar resultat 1 - 5 av 2059 avhandlingar innehållade orden Public health.

 1. 1. Health-promoting health services personal health documents and empowerment

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Lars Jerdén; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 3. 3. Health workforce development post-1990s health sector reforms the case of medical doctors in Tanzania

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Nathanael Sirili; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health sector reforms; health workforce; doctors; training; deployment; retention; decentralized health sector; public-private partnership; rural; Tanzania; low- and middle- income countries; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Health systems in many low- and middle-income countries suffer from critical shortages and inequitable geographical distribution of the health workforce. Since the 1940s, many low- and middle-income countries have passed through different regimes of health sector reforms; the most recent one was in the 1990s. LÄS MER

 4. 4. Self-rated health in public health evaluation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Emmelin; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; process evaluation; community intervention; self-rated health; public health; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : There is still a debate concerning the evidence base for community interventions. The randomised clinical trial design (RCT) is increasingly challenged as a gold standard for their evaluation. LÄS MER

 5. 5. To work or not to work in an extended working Life

  Detta är en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Kerstin Nilsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Older worker; older emplyees; extended working life; longer working life; healthy work places; healthy ageing; injury; work accidents; health promotion; health prevention; folkhälsa; public health; work science; health and well-being; ageing; age;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER