Sökning: "Thematic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 314 avhandlingar innehållade orden Thematic analysis.

 1. 1. Early stages of designing resource-efficient offerings An initial view of their analysis and evaluation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sergio Brambila-Macias; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design; analysis; evaluation; ecodesign; product service systems; resource-efficient offerings; circular economy; interdisciplinary research; transdisciplinary research;

  Sammanfattning : The increasing use of natural resources and the pollution it causes calls for new ways of addressing customer needs. Additionally, a more uncertain and complex world also presents new challenges. LÄS MER

 2. 2. On a journey for survival : everyday life during radiation therapy from the perspectives of women with breast cancer and their families

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle

  Författare :Annette Holst-Hansson; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicine; Breast cancer; Radiation therapy; Content analysis; Hermeneutic phenomenology; Thematic analysis;

  Sammanfattning : This thesis focuses on women diagnosed with breast cancer and their family members. Since a breast cancer diagnosis and its subsequent treatment are a strenuous experience not only for the woman afflicted but also for her family members, this thesis aimed to explore the experiences of everyday life during radiation therapy from the perspectives of the woman with breast cancer and her family, as well as exploring families’ experiences of participating in short family health conversations (SFamHC). LÄS MER

 3. 3. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 4. 4. Att se den andre: texten eller världen? Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Tammi Gustafsson Nadel; AnnaCarin Billing; Ingemar Haag; Magnus Jansson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; world literature; thematic analysis; critical literacy; literature analysis; Swedish; liter-ature education; upper secondary school; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : The present licentiate thesis aims to investigate students’ written reflections after reading a Kenyan short story, distant from the students’ previous experiences from a geographical, cultural and societal point of view. The study was carried out at Swedish upper secondary school with 83 16- and 17-year-old students in year one and two at a college preparatory program. LÄS MER

 5. 5. Conditions for relatives' involvement in nursing homes

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Jessica Holmgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Discourse analysis; discourse analysis; focused ethnography; focus group interviews; gender perspectives; intersectionality; involvement; nursing homes; nursing staff; participant observations; qualitative interviews; relatives; social constructionism and thematic analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and analyse how the involvement of relatives is conditioned in nursing homes from different critical perspectives. Gender perspectives, discourse analysis and intersectional theory are applied, based on social constructionist ontology. LÄS MER