Sökning: "Thematic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 285 avhandlingar innehållade orden Thematic analysis.

 1. 1. Early stages of designing resource-efficient offerings An initial view of their analysis and evaluation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sergio Brambila-Macias; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design; analysis; evaluation; ecodesign; product service systems; resource-efficient offerings; circular economy; interdisciplinary research; transdisciplinary research;

  Sammanfattning : The increasing use of natural resources and the pollution it causes calls for new ways of addressing customer needs. Additionally, a more uncertain and complex world also presents new challenges. LÄS MER

 2. 2. On a journey for survival : everyday life during radiation therapy from the perspectives of women with breast cancer and their families

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle

  Författare :Annette Holst-Hansson; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; Medicine; Breast cancer; Radiation therapy; Content analysis; Hermeneutic phenomenology; Thematic analysis;

  Sammanfattning : This thesis focuses on women diagnosed with breast cancer and their family members. Since a breast cancer diagnosis and its subsequent treatment are a strenuous experience not only for the woman afflicted but also for her family members, this thesis aimed to explore the experiences of everyday life during radiation therapy from the perspectives of the woman with breast cancer and her family, as well as exploring families’ experiences of participating in short family health conversations (SFamHC). LÄS MER

 3. 3. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 4. 4. Conditions for relatives' involvement in nursing homes

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Jessica Holmgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discourse analysis; focused ethnography; focus group interviews; gender perspectives; intersectionality; involvement; nursing homes; nursing staff; participant observations; qualitative interviews; relatives; social constructionism and thematic analysis; Discourse analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and analyse how the involvement of relatives is conditioned in nursing homes from different critical perspectives. Gender perspectives, discourse analysis and intersectional theory are applied, based on social constructionist ontology. LÄS MER

 5. 5. The rough journey to access health care the case of leishmaniasis in the Bolivian rainforest

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Daniel V. Eid Rodríguez; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cutaneous leishmaniasis; Health-care access; risk factors; population surveillance; capture-recapture; health care seeking behavior; intralesional pentavalent antimonials; economic analysis; cost analysis; budget impact analysis; Bolivia; rainforest; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Leishmaniasis is a parasitic infectious disease transmitted by vectors that cause three main clinical syndromes: cutaneous (CL), mucosal (ML), and visceral (VL). Since VL is not relevant to this thesis, only CL and ML will be further discussed. LÄS MER