Sökning: "bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 351 avhandlingar innehållade ordet bedömning.

 1. 1. Formativ bedömning en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av läsförståelse - och sen då? bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Helena Sjunnesson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Prov och bedömning i samhällskunskap En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER

 4. 4. Assidere Necesse Est Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Richard Kimbell; Kay Stables; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. LÄS MER

 5. 5. The Inefficient Loneliness A Descriptive Study about the Complexity of Assessment for Learning in Primary Technology Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Edvard Norlander; Lena Gumaelius; Pernilla Nilsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; assessment; formative assessment; assessment for learning; primary education; teknikundervisning; bedömning; formativ bedömning; bedömning för lärande; individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; iup; grundskola; vurdering for laring;

  Sammanfattning : This thesis provides findings from a qualitative study that explores the assessment process undertaken by teachers in Swedish primary technology education. The thesis aims to contribute to a deeper understanding of how teachers assess in technology education. LÄS MER