Sökning: "Frequency-domain"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade ordet Frequency-domain.

 1. 1. Frequency Domain Identification of Continuous-Time Systems : Reconstruction and Robustness

  Författare :Jonas Gillberg; Lennart Ljung; Fredrik Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Discrete-time domain; Frequency-domain identification; Signal processing; Frequency-domain; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Approaching parameter estimation from the discrete-time domain is the dominating paradigm in system identification. Identification of continuous-time models on the other hand is motivated by the fact that modelling of physical systems often take place in continuous-time. LÄS MER

 2. 2. Frequency Domain Adaptive Control

  Författare :Per-Olof Källén; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. On the Frequency Domain Analysis of Nonlinear Systems

  Författare :Karin Ståhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency domain; Nonlinear systems; Oscillations; Volterra series;

  Sammanfattning : In this report we study how the Volterra series description of nonlinear systems can be applied to some different problems.We study oscillations in nonlinear systems. LÄS MER

 4. 4. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 5. 5. Frequency Domain Linearized Navier-Stokes Equations Methodology for Aero-Acoustic and Thermoacoustic Simulations

  Författare :Wei Na; Gunilla Efraimsson; Susann Boij; Martinez Lera Paula; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Linearized Navier-Stokes Equations; frequency domain; fluid equivalent model; hybrid liner; thermoacoustic instabilities; Rijke-tube; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : The first part of the thesis focuses on developing a numerical methodology to simulate the acoustic properties of a hybrid liner consisting of a perforated plate, a porous layer and a Helmholtz cavity. Liners are always a standard way to reduce noise in today’s aeroengines, e.g. LÄS MER