Sökning: "Ingrid Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Ingrid Hellström.

 1. 1. Exploring 'couplehood' in dementia : A constructivist grounded theory study

  Författare :Ingrid Hellström; Ulla Lundh; Mike Nolan; Ingegerd Fagerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning :   The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 2. 2. “Doing things together” : Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER

 3. 3. Me-ness and we-ness in a modified everyday life close to death at home

  Författare :Ida Carlander (Goliath); Britt-Marie Ternestedt; Eva Sahlberg-Blom; Ingrid Hellström; Jonas Sandberg; Joakim Öhlén; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :life-threatening illness; everyday life; home; identity; self-image; dying; death; family; transition; narrative; interpretive description; secondary analysis; MEDICINE; MEDICIN; life-threatening illness;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis was to describe how family members experienced everyday life with life-threatening illness close to death, with focus on self-image and identity. The thesis comprises four papers, each with a specific aim to illuminate various aspects of the phenomenon under study. LÄS MER

 4. 4. Symptom burden among people with chronic disease

  Författare :Jeanette Eckerblad; Tiny Jaarsma; Ingrid Hellström; Kersti Theander; Anna-Karin Edberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Symptom experience; Symptom burden; Chronic disease; Community-dwelling;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases tend to increase with old age. Older people with chronic disease are commonly suffering from conditions which produce a multiplicity of symptoms and a decreased health-related quality of life. LÄS MER

 5. 5. Välbefinnande och demens : Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER