Sökning: "ekonomi och samhällets organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden ekonomi och samhällets organisering.

 1. 1. Foreign Investment Decision-Making in Transition Economies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Olga Golubeva; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; FDI; transition economy; initial motivation or reasons for FDI; capital budgeting methods and investment decision criteria; investigation of investment climate and information collection methods; risk assessment and risk reduction measures; decision-making models; case studies; survey method; Business Administration; företagsekonomi; investment decision criteria; Eriksson; Vattenfall; servey method;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to describe and explain the foreign investment decision process in the uncertain and turbulent environment of transition economy. By getting an in-depth understanding of how decision-making works in the environment of transition economy, the study intends to contribute to the development of business administration theory in the area of foreign investment decision-making, particularly its application in the turbulent and uncertain world. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 3. 3. Från kombifeminism till rörelse Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER

 4. 4. Organizing for Efficiency Essays on merger policies, independence of authorities, and technology diffusion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Anh Mai; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; merger; regulation; reform; authority; corruption; broadband; diffusion; policy; industrial organization; accountability; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : Institutions are fundamentally sets of rules in a society that help create stability. Organizations are groups of people who may share the same goal. Changes in organizations and institutions will have large effects on the performance of economies. LÄS MER

 5. 5. Energilandskap i förändring Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Karin Edberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER