Sökning: "fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 360 avhandlingar innehållade ordet fallstudie.

 1. 1. Brukarnas krav i byggprocessen : en fallstudie

  Författare :Ingrid Svetoft; Lund Universitet Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för byggnadsekonomi; []
  Nyckelord :Building process; Planning process; Project management; User involvement; User´s reqiruements; Participatory design; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : In 1996, the artillery regiment, A4, in Östersund was disbanded. Their former premises underwent remodelling to serve as the new campus for the Mid Sweden University. The express intention was that the new occupiers would be allowed to take part in the planning process. LÄS MER

 2. 2. Sensitivitetsträning inom en organisation : en fallstudie

  Författare :Hans Michélsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie

  Författare :Barbro Johansson; Margareta Ahlström; Ulla Ek; Per-Anders Rydelius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special Educational Needs; mainstream secondary school; interviews; teenage girls; peer interactions; relationships and groups; assessment for learning; social inclusion; IEP; zone of proximal development; grounded theory; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe teenage girls’ experiences and perceptions of participation and influence during learning processes. The UN Convention on the Rights of the Child and the view that children are social actors with their own agency were central to the study. LÄS MER

 4. 4. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 5. 5. Assessing responsiveness in the mental health care system : the case of Tehran

  Författare :Ameneh Setareh Forouzan; Miguel San Sebastián; Mehdi Ghazinour; Mojgan Padyab; Ahmad Mohit; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health care; responsiveness; health system; Iran; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Understanding health service user perceptions of the quality of care is critical to developing measures to increase the utilisation of healthcare services. To relate patient experiences to a common set of standards, the World Health Organization (WHO) developed the concept of health system responsiveness. LÄS MER