Sökning: "Politics"

Visar resultat 1 - 5 av 1171 avhandlingar innehållade ordet Politics.

 1. 1. Ethnic Politics : Voters, Parties and Policies in Kenya and Zambia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karolina Hulterström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; ethnic politics; ethnic conflict; ethnic mobilisation; political parties; voting; policy; patronage; neo-patrimonialism; Kenya; Zambia; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation of ethnic politics, both as a concept and as an empirical phenomenon. It is based on the propositions that (a) most instances of ethnic politics are non-violent rather than violent and, (b) most scholarly work in the field is explanatory and devoted to violent ethnic conflict. LÄS MER

 2. 2. Politics on the net NGO practices and experiences

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Pia Brundin; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; ICTs; politics; cyber politics; NGOs; political culture; national political context; online activism; advocacy; interactivity; social movements; political influence; globalisation; civil society; global civil society; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study investigates how different kinds of non-governmental organisations (NGOs), operating in different national political contexts, perceive and use the Internet as a political space. The political space concept, as defined here, encompasses two dimensions of Internet use: one external, where organisations use the Internet for online activism and campaigning, and one internal, signifying organisational use of the Internet to promote engagement and interactivity with members and/or supporters. LÄS MER

 3. 3. Pro-welfare politics : A model for changes in European welfare states

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sang-Hoon Ahn; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Welfare state; Rights; Duties; Alliance; Social policy; Social insurance; Politics; Cleavages; Class; Welfare status; Multi-dimensional approach; Pooled time series analysis; LISREL; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the changing conditions of European welfare states and the underlying driving forces behind these changes. It is broadly based on the recently emphasized notions of dynamic structuring and internal structure of welfare programs, taking into account the new environment of the welfare state. LÄS MER

 4. 4. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petter Narby; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Sammanfattning : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. LÄS MER

 5. 5. Austerity Politics Is the Electorate Responsible?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pär Nyman; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deficit bias; Fiscal policy; Perceptions; Political economy; Responsibility; Retrospective voting; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the public finance literature concerned with fiscal sustainability, and consists of an introduction and four stand-alone essays. The first three essays analyse the reasons why governments accumulate large levels of debt. LÄS MER