Sökning: "tillit"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade ordet tillit.

 1. 1. Delad tillit Studier av personalinhyrning

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Sven Svensson; Per Carlson; Susanna Öhman; Christoffer Edling; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det på olika sätt att talas om ett nytt arbetsliv karakteriserat av organisationers ökade behov av flexibilitet. Under 1990-talet kulminerade denna diskurs med teorier om gränslösa anställningar. Dessa beskrivningar och teorier har visat sig vara kraftigt överdrivna. LÄS MER

 2. 2. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 3. 3. Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; tillit; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 4. 4. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER

 5. 5. Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Elisabeth Eneroth; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kritisk materiell giltighetsprövning; kritisk rättspositivism; principen om barnets bästa; likhets- och objektivitetsprinciperna; legalitetsprincipen; Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstförordningen 2001:937 ; Socialtjänstlagen 2001:453 ; hem för vård eller boende; rättssäkerhet; legitimitet; tillit; förklaringsmodell; socialrätt; social welfare law; förvaltningsrätt; administrative law;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation thesis with the title Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care. The thesis is the result of two research projects within the scope of my research studies at the Faculty of Law, University of Lund, Sweden. LÄS MER