Sökning: "tillit"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade ordet tillit.

 1. 1. Tid för tillit : Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

  Författare :Thomas Blom; Christina Olin-Scheller; Ulf Leo; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; leadership; principal; teacher; attitude; interact; ethical demand; interpersonal; tillit; ledarskap; rektor; lärare; hållning; interagera; etiska kravet; mellanmänskligt; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study focuses on principals’ leadership in the light of trust as a natural phenomenon. Trust has earlier been seen as a factor in management and organizations to create results. However, what leadership actions that principals and teachers perceive contribute to this trust has not been studied in a Swedish school context. LÄS MER

 2. 2. Delad tillit : Studier av personalinhyrning

  Författare :Sven Svensson; Per Carlson; Susanna Öhman; Christoffer Edling; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det på olika sätt att talas om ett nytt arbetsliv karakteriserat av organisationers ökade behov av flexibilitet. Under 1990-talet kulminerade denna diskurs med teorier om gränslösa anställningar. Dessa beskrivningar och teorier har visat sig vara kraftigt överdrivna. LÄS MER

 3. 3. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 4. 4. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 5. 5. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER