Sökning: "Economy and the Organization of Society"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Economy and the Organization of Society.

 1. 1. Co-Creators of Scope of Action An exploration of the dynamic relationship between people, IT, and work in a nursing context

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Veronica Köhler; Högskolan Väst.; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economics; Nationalekonomi; Computer engineering; Datateknik; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Information Technology (IT) is today widespread in our work places, in our spare time and in our society overall. Implementations of IT in organizations come with high expectations on effectiveness, revenue, smoother work processes and so on. LÄS MER

 2. 2. Organizing the Voice of Women A study of the Polish and Swedish women's movements' adaptation to international structures

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Eva Karlberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizing; Social Movements; Meta-Organization; Social Movement Coalitions; Decided Order; Resource Mobilization; the Women’s Movement; Interest Representation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The European Union has become an important arena for international politics. Various actors try to influence the European-level executive and legislative authorities. Lobbyists in Brussels are not the only type of actors promoting the interests of others. LÄS MER

 3. 3. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. The use of stone and hunting of reindeer a study of stone tool manufacture and hunting of large mammals in the central Scandes c. 6000-1 BC

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Holm; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; High mountains; hunter-gatherers; use of resources; stone tool manufacture; reindeer hunting; landscape use; seasonality;

  Sammanfattning : The thesis raises questions concerning prehistoric conditions in a high mountain region in central Scandinavia; it focuses on the human use of stone and on hunting principally of reindeer. An analysis of how the stone material was utilized and an approach to how large mammals were hunted result in a synthesis describing one interpretation of how the vast landscape of a region in the central Scandinavian high mountains was used. LÄS MER

 5. 5. On the Power of Informal Economies and the Informal Economies of Power : Rethinking Informality, Resilience and Violence in Kosovo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Danielsson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Informal economy; Informality; International organisations; Power; Policy production; Violence; Symbolic violence; Pierre Bourdieu; Consent; Domination; Practices; Kosovo; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the concept of “economic informality” has served as focal point for a comprehensive scholarly thinking and the development of policy initiatives enhanced by international organisations. Yet, informality displays a puzzling resilience. LÄS MER