Sökning: "Genusvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet Genusvetenskap.

 1. 1. Myt, makt och möte Om ett genuskulturellt rotsystem betraktat genom en skådespelarutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap

  Författare :Ulrika von Schantz; Tiina Rosenberg; Lena Hammergren; Cecilia Sjöholm; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor education and gender; cutural hegemony; cultural heritage; power relations; psychoanalysis; hermeneutics; myths and discourses; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : This dissertation concerns a certain experienced (sub)reality, a reality which emerged from something “in between”, from a confluence of factors - the project Gender on Stage, a particular actor education programme and myself in the role of observer. The project Gender on Stage started as an interdisciplinary study between the National Academy of Mime and Acting in Stockholm and the Department of Theatre Studies and the Department of Nordic Languages at Stockholm University. LÄS MER

 2. 2. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet

  Författare :Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 3. 3. Enahanda läsning En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 4. 4. Inte den typ som gifter sig? : feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam

  Författare :Anna Adeniji; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 5. 5. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER