Sökning: "könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet könsroller.

 1. 1. Att förändra könsroller : ett feministiskt perspektiv på diskussionen om könsroller på dagis

  Författare :Marie-Louise Annerblom; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att göra sig hörd och sedd : om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem = [Making oneself seen and heard] : [conditions for girls' and boys' communication in preschool]

  Författare :Birgitta Odelfors; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykologi; Barnspråk; Könsroller; Språksociologi; Daghem; Förskolebarn; Språkutveckling; Förskolan; Könsroller-- Kommunikation -- Daghem;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 4. 4. Vinnande bilder! : Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 5. 5. Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv

  Författare :Leena Avotie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; chefer; kvinnor; könsroller; ledarskap; Business studies; Företagsekonomi; Gender studies; Genus; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER