Sökning: "Ulla Manns"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ulla Manns.

 1. 1. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Författare :Emma Isaksson; Ulla Manns; Bosse Holmqvist; Drude Dahlerup; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER

 3. 3. Innan forskningen blev radikal : en historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria

  Författare :Daniel Nyström; Kjell Jonsson; Svante Norrhem; Ulla Manns; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Labour History; Women s History; historiographical narratives; historiography; historical theory; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull; Arbetarhistoria; kvinnohistoria; historiografiska berättelser; historiografi; historisk teori; Gunnar Qvist; Karin Westman Berg; Eva Åsbrink; Greta Wieselgren; Gustaf Utterström; Bo Gustafsson; Edvard Bull; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria; historia; History; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the emergence of Labour History and Women’s History as academic fields of research in Sweden after World War II. The aim is to study the ways in which Labour History and Women’s History were presented in early writings: in research publications, book reviews, and scholarly debates. LÄS MER

 4. 4. Kön i förändring : Den svenska könsrollsforskningen 1959-1979

  Författare :Jenny-Leontine Olsson; Elisabeth Mansén; Ulla Manns; Elisabeth Elgán; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sex Role Research; Edmund Dahlström; Harriet Holter; Rita Lijleström; Equality Policy; Nordic Egalitarianism; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyzes Swedish sex role research between 1959 and 1979. The focal point of the analysis is how researchers reshaped ideas about sex/gender. This process is put in relation to the political context which affected and was affected by such ideas. LÄS MER