Sökning: "homosocialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet homosocialitet.

 1. 1. Alla mäns prästadöme : Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978

  Författare :Martin Nykvist; Kyrko- och missionsstudier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska kyrkan; Kyrkobröderna; lekfolk; homosocialitet; maskulinitet; genus; makt; church of Sweden; Brethren of the Church; laity; homosociality; masculinity; gender; power;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the understanding of how gender constructions have been shaped and renegotiated in the modern history of the Church of Sweden. This is achieved through the dissertation’s two general approaches, which are to account for the establishment and development of the Swedish lay movement called the Brethren of the Church (Kyrkobröderna) up until women were allowed membership in 1978, and to analyze the Brethren’s activities in relation to theories of gender, masculinity, and homosociality. LÄS MER

 2. 2. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Författare :Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 3. 3. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 4. 4. Changing boundaries, defending boundaries : Gender relations in the Swedish Armed Forces

  Författare :Alma Persson; Boel Berner; Anna Fogelberg Eriksson; Elin Kvande; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender relations; military; civilian employees; organization; Resolution 1325; change; masculinities; homosociality; boundary work; repair work; peacekeeping; Sweden; Genus; genusrelationer; militären; civilanställda; organisation; Resolution 1325; förändring; maskuliniteter; homosocialitet; gränsarbete; reparationsarbete; fredsbevarande arbete; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis aims to show how gender is done in the Swedish Armed Forces, against the backdrop of its transition into an international defence organization and the international resolutions that call for gender mainstreaming in peacekeeping operations. In the so-called “New Armed Forces”, traditional demarcations that have separated civilian employees from members of the military officer profession are no longer self-evident. LÄS MER

 5. 5. Mandom och mödom : Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

  Författare :Henric Bagerius; Thomas Lindkvist; Auður Magnúsdóttir; Sverrir Jakobsson; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sexuality; Gender; Homosociality; Virginity; Aristocracy; Aristocratic Identity; Romance; Fornaldarsögur; Riddarasögur; Iceland; Middle Ages; Historia; History; sexuality; gender; homosociality; virginity; aristocracy; aristocratic identity; romance; fornaldarsögur; riddarasögur;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. LÄS MER