Sökning: "masculinity"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade ordet masculinity.

 1. 1. Det tillåtande och det begränsande En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 2. 2. Suburbia Rewritten : Masculinity and Affect in Contemporary American Literature

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University, Department of English

  Författare :Ola Jönsson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Suburbia; affect; masculinity; domophobia; masculinity in crisis; separate spheres; fatherhood; Joyce Carol Oates; Rick Moody; Philip Roth; John Updike; Richard Yates; John Cheever.; Literature; Litteraturvetenskap; English; Engelska;

  Sammanfattning : Suburbia has made a powerful return in American literature of the past two decades. This renaissance of suburban fictional narrative bears the signum of alienated, anxious, and resentful white middle-class men in gray flannel suits that has remained since the formative postwar period of the 1950s and 1960s. LÄS MER

 3. 3. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 4. 4. Getting Intimate A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linn Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; sexuality; old age; ageing; subjectivity; intimacy; touch; interview; body diaries; Genus; maskulinitet; sexualitet; hög ålder; åldrande; subjektivitet; intimitet; beröring; kroppsdagböcker; intervjuer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the intersections of masculinity, old age and sexuality from the perspectives of old men themselves, how they understand and experience sex and sexuality in later life. The study uses qualitative in-depth interviews and body diaries, an exploratory method that asked men write about their bodies in everyday life. LÄS MER

 5. 5. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. LÄS MER